Pháo hoa sầm sơn 2021: Địa điểm và thời gian bắn pháo hoa tại Sầm Sơn 2021

Sầm Sơn sẽ bắn pháo hoa vào đêm 24/4/2021, thời lượng 15 phút/01 lần

– số lượng 120 giàn/ 01 lần

Tầm bắn dưới 120m tại 2 địa điểm

Quần thể nghĩ dưỡng FLC SamSon Beach & Golf Resort, đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn – nơi diễn ra bế mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm sơn năm 2021.

Bãi B, đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm sơn năm 2021 tại sân khấu

vừa đặt Villa Hồng Đức